תג עין הרע

הבלוג סרטוני וידאו

כל הכלים להתמודד עם עין הרע – איך להסיר עין הרע – איך להרחיק מאיתנו השפעות שליליות – איך לבדוק בבית אם יש עלי עין הרע

איש הקבלה שמואל חייאק עם שידור בנושא – כל הכלים להתמודד עם עין הרע – איך להרחיק מאיתנו השפעות שליליות – איך לבדוק בבית אם יש עלי עין הרע...

הבלוג

ייעוץ וקריאה בספר הזוהר – איש הקבלה שמואל חייאק מגיע לנתניה CONSEILS ET LECTURE DANS LE ZOHAR – SHMOEL CHAYAK, UN HOMME DE LA KABBALE, ARRIVE À NETANYA 26.12.18

הודעה חשובה! איש הקבלה, הרב שמואל חייאק, תלמידו של המקובל הגדול הרב דויד כדורי ז"ל (כמפורט מטה במכתב מכתב ידו של הרב כדורי ז"ל) יכבד אותנו בנוכחותו...